[caption id="attachment_596" align="alignleft" width="350"] มาตราฐานเบสสบู่[/caption] การที่เราจะใช้เบสสบู่กลีเซอรีน มาใช้ในการผลิตเป็นสบู่ก้อน สบู่สมุนไพร สบู่แฟนตาซี สบู่ปั้นรูปสวยงาม หรือสบู่แกะสลักงานฝีมือต่างๆ ควรตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้นดังนี้ 1. การตรวจสอบสี ความใส และ ความขาว - เบสสบู่กลีเซอรีนใส ใช้วิธีการตรวจสอบดังนี้ ตัดสบู่ให้มีความหนาประมาณ 1/4 นิ้ว แล้วนำไปวางทาบขนตัวอักษรหนาขนาด 1.4 point คนสายตาปกติ สามารถมองผ่านอ่านข้อความด้านหลังเบสสบู่กลีเซอรีนได้ชัดเจน ถือว่าเป็นเบสสบู่กลีเซอรีนที่มีคุณสมบัติด้านความใสผ่านการทดสอบ - เบสสบู่กลีเซอรีนแบบขุ่น หรือแบบขาว สามารถตรวจสอบความทึบแสงได้โดยที่แสงไม่สามารถส่องผ่านไปได้ และความขาวของเบสสบู่จะต้องไม่มีสีน้ำตาลปนมาด้วย วิธีทดสอบ นำกระดาษขาว A4 มาวางแเทียบกับเบสสบู่กลีเซอรีนขาวจะมีสีขาวเหมือนกันเลย ถ้าเหมือนกันถือว่าคุณสมบัติข้อนี้ผ่าน 2. ค่าของความเป็นกรด-ด่าง หรือเรียกว่าค่า pH ตามมาตรฐาน อ.ย. ให้ค่า pH อยู่ระหว่าง 8-10 สำหรับสบู่สำเร็จรูป...