Colored Mica
  สีเป็นอีกสิ่งที่ทำให้การอาบน้ำ และยังให้ความสวยงาม เวลาใช้งานก็ดูน่าใช้ แต่สำหรับจำนวนสีที่มีมากจน ยากที่จะเลือกมาใช้งาน แต่ มีสีชนิดหนึ่งที่นิยมที่สุดในการทำสบู่และผลิตภัณฑ์ความงามตัวอื่นๆ นั้นคือ สีไมก้า สีไมก้า (Micas) เป็นแร่ (Mineral) จากธรรมชาติชนิดหนึ่งในตระกูลซิลิเกต