การตรวจสอบคุณภาพเบสสบู่กลีเซอรีนของ FTB SOAP เบสสบู่กลีเซอรีนของเราก่อนจะนำออกสู่ท้องตลาด จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพที่สำคัญๆ ดังต่อไปนี้ 1. การตรวจสอบสี ความใส และความขาว 1.1 เบสสบู่กลีเซอรีนใส จะต้องตรวจสอบความใสโดย ตัดสบู่ให้มีความหนาประมาณ1/4 นิ้ว หรือ0.635 cm แล้ววางทาบบนตัวอักษรหนาขนาด 14 point คนสายตาปกติสามารถอ่านตัวอักษรบนนั้นได้ทุกตัว [caption id="attachment_21" align="aligncenter" width="300"] เบสสบู่กลีเซอรีนใส[/caption] 1.2 เบสสบู่กลีเซอรีนแบบขุ่น จะต้องมีการตรวจสอบความทึบโดยที่แสงไม่สามารถส่องผ่านได้ และ ความขาวของสบู่จะต้องไม่มีสีน้ำตาลปนมา [caption id="attachment_26"...