คุณภาพเบสสบู่กลีเซอรีน FTB SOAP

การตรวจสอบคุณภาพเบสสบู่กลีเซอรีนของ FTB SOAP

เบสสบู่กลีเซอรีนของเราก่อนจะนำออกสู่ท้องตลาด จะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพที่สำคัญๆ ดังต่อไปนี้

1. การตรวจสอบสี ความใส และความขาว
1.1 เบสสบู่กลีเซอรีนใส จะต้องตรวจสอบความใสโดย ตัดสบู่ให้มีความหนาประมาณ1/4 นิ้ว หรือ0.635 cm แล้ววางทาบบนตัวอักษรหนาขนาด 14 point คนสายตาปกติสามารถอ่านตัวอักษรบนนั้นได้ทุกตัว
เบสสบู่กลีเซอรีนใส

เบสสบู่กลีเซอรีนใส

1.2 เบสสบู่กลีเซอรีนแบบขุ่น จะต้องมีการตรวจสอบความทึบโดยที่แสงไม่สามารถส่องผ่านได้ และ ความขาวของสบู่จะต้องไม่มีสีน้ำตาลปนมา
เบสสบู่กลีเซอรีนแบบขุ่น

เบสสบู่กลีเซอรีนแบบขุ่น

เทียบความขาวระหว่างกระดาษ A4 และชิ้นเบสสบู่

เทียบความขาวระหว่างกระดาษ A4 และชิ้นเบสสบู่

2. pH เบสสบู่กลีเซอรีนในแต่ละ lot จะมีการตรวจสอบและควบคุมpH ให้อยู่ระหว่าง 8-10 ตามมาตรฐานที่ อย.ได้กำหนดไว้สำหรับสบู่สำเร็จรูป โดยวัดในสารละลายเบสสบู่เข้มข้น 1%
เมือวัดด้วยกระดาษวัด pH สบู่ของเราจะอยู่ในช่วง 8-10

เมือวัดด้วยกระดาษวัด pH สบู่ของเราจะอยู่ในช่วง 8-10

3. การเกิดฟอง เมื่อล้างมือให้สะอาดแล้ว นำเบสสบู่ขนาด ประมาณ 2 ตารางนิ้ว แล้วทำให้สบู่เปียก ฟอกมือนาน 30 วินาที เบสสบู่จะต้องมีฟองพอประมาณ
แสดงการเกิดฟองก่อนฟอกและหลังฟอก

แสดงการเกิดฟองก่อนฟอกและหลังฟอก

4. การเกิดเหงื่อ (Sweat) เมื่อวางชิ้นเบสสบู่ในห้องที่มีความชื้นสัมพัทธ์ไม่ต่ำกว่า 80% ในอุณหภูิมิปกติในเวลา 24 ชั่วโมง เบสสบู่จะต้องไม่มีเหงื่อขึ้นเลย สบู่ชิ้นทางซ้ายมือเป็นตัวอย่างที่เกิดเหงื่อ ส่วนทางขวาเป็นสบู่ที่ผ่านการทดสอบหัวข้อนี้
สบู่ชิ้นทางซ้ายมือเป็นตัวอย่างที่เกิดเหงื่อ ส่วนทางขวาเป็นสบู่ที่ผ่านการทดสอบหัวข้อนี้

สบู่ชิ้นทางซ้ายมือเป็นตัวอย่างที่เกิดเหงื่อ ส่วนทางขวาเป็นสบู่ที่ผ่านการทดสอบหัวข้อนี้

นอกจากนี้เบสสบู่ทุก lot ที่ผลิตขึ้นมาจะมีการตรวจสอบการปนเปื้อนของเศษผง และเศษฟองสบู่จากการเทขึ้นรูป จะไม่มีการปนเศษฟองสบู่ลงในถุงเด็ดขาด โดยมีการตรวจสอบการปนเปื้อน 3 ขั้นตอนด้วยกัน คือขณะที่ตัด ขณะที่แพ็คลงถุง และขณะที่ทำการซีลสูญญากาศ

การชั่งน้ำหนักสบู่เราจะใช้เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล ซึ่งมีการตรวจเช็คความถูกต้องอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าทุกถุงจะได้น้ำหนักเต็มจำนวนที่ระบุไว้

Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Shares